Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 278

2. Ödemenin peşin olması gereği

2.   Ödemenin peşin olması gereği

Madde 278 - Artırma koşullarında aksi kararlaştırılmamışsa, ihale bedelinin peşin ödenmesi gerekir.

İhale bedeli peşin olarak veya artırma koşulları uyarınca ödenmezse satıcı, satıştan hemen dönebilir.

I-) 818 Sayılı Borçlar Kanunu:

IV - Tediyenin peşin olması lüzumu

Madde 229 - Hilâfı, satımda şart edilmemiş ise ihale bedelinin peşin tediyesi lâzımdır. İhale bedeli peşin veya satım şartlarına tevfikan tesviye edilmezse satıcı, satımı derhal feshedebilir.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde 277 - 818 sayılı Borçlar Kanununun 229 uncu maddesini karşılamaktadır.

Tasarının iki fıkradan oluşan 277 nci maddesinde, açık artırma yoluyla satılan bir taşınmazın ihale bedelinin peşin ödenmesi gereği ve buna uyulmamasının sonucu düzenlenmektedir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 229 uncu maddesinin kenar başlığında kullanılan “IV. Tediyenin peşin olması lüzumu” şeklindeki ibare, Tasarıda “2. Ödemenin peşin olması gereği” şeklinde değiştirilmiştir.

818 sayılı Borçlar Kanununda tek fıkradan oluşan madde, bu maddede iki ayrı konunun düzenlendiği göz önünde tutularak, Tasarıda iki fıkra hâlinde düzenlenmiştir.

Sistematik yapısı ile metninde yapılan düzeltme ve arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur.

III-) Kaynak İsviçre Borçlar Kanunu:

1-) OR:

IV. Barzahlung

Art. 233

1 Bei der Versteigerung hat der Erwerber, wenn die Versteigerungsbedingungen nichts anderes vorsehen, Barzahlung zu leisten.

2 Der Veräusserer kann sofort vom Kauf zurücktreten, wenn nicht Zahlung in bar oder gemäss den Versteigerungsbedingungen geleistet wird.

2-) CO:

IV. Paiement comptant

Art. 233

1 L’adjudicataire est tenu de payer comptant, si le contraire n’est prévu dans les conditions de vente.

2 Le vendeur peut immédiatement se départir du contrat, s’il n’est pas payé comptant ou selon les conditions de vente.

IV-) YİBK, T: 23.03.1955, E: 1, K: 5 sayılı kararından:

İcra ve İflâs Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca ihale bedeli ile artırma şartnamesinde müşteriye aidiyeti tasrih olunan tellâliye resmi derhal veya verilen mühlet içinde ödenmediği takdirde satış memurluğunca ihalenin re’sen feshedilmesi, edilmediği surette vâkı olacak şikâyet üzerine mercice ihalenin feshi lüzumuna karar verilmesi lâzım geldiğine ve İcra ve İflâs Dairesinin son içtihadının kanuna uygun bulunduğuna birinci müzakerede üçte iki ekseriyet hâsıl olmadığından ikinci müzakere sonunda mutlak ekseriyetle 23/3/1955 tarihinde karar verildi. (RG. 25.06.1955; S: 9038).

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X