Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 522

II. Ücretin belirlenmesi

II.  Ücretin belirlenmesi

Madde 522 - Ücret, belirlenmemişse tarifeye, tarife yoksa teamüle göre ödenir.

I-) 818 Sayılı Borçlar Kanunu:

II - Ücretin tesbiti

Madde 406 - Ücret tâyin edilmediği takdirde tarife varsa ona göre ücret verilmek lâzım gelir. Tarife yoksa müteamil olan ücret mukavele edilmiş sayılır.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde 522 - 818 sayılı Borçlar Kanununun 406 ncı maddesini karşılamaktadır.

Tasarının tek fıkradan oluşan 522 nci maddesinde, simsara ödenecek ücretin belirlenmesi düzenlenmektedir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 406 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan “II. Ücretin tesbiti” şeklindeki ibare, Tasarıda “II. Ücretin belirlenmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 406 ncı maddesinin ikinci cümlesinde kullanılan “müteamil” sözcüğü yerine, Tasarıda “alışılmış” sözcüğü kullanılmıştır.

Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur.

III-) Adalet Komisyonu Değişiklik Gerekçesi:

Alt Komisyonca, Tasarının 522 nci maddesinde geçen “…tarife yoksa alışılmış usule göre ödenir.” şeklindeki ibare, hükümde açıklığın sağlanması amacıyla, “tarife yoksa teamüle göre ödenir.” şeklinde değiştirilmiş ve madde Komisyonumuzca da bu şekliyle kabul edilmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Borçlar Kanunu:

1-) OR:

II. Festsetzung

Art. 414

Wird der Betrag der Vergütung nicht festgesetzt, so gilt, wo eine Taxe besteht, diese und in Ermangelung einer solchen der übliche Lohn als vereinbart.

2-) CO:

II. Comment il est fixé

Art. 414

La rémunération qui n’est pas déterminée s’acquitte, s’il existe un tarif, par le paiement du salaire qui y est prévu; à défaut de tarif, le salaire usuel est réputé convenu.

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X