Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 524

IV. Evlenme simsarlığı

IV. Evlenme simsarlığı

Madde 524 - Evlenme simsarlığından doğan ücret hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz.

I-) 818 Sayılı Borçlar Kanunu:

IV - Evlenme tellallığı

Madde 408 - Evlenme tellallığı, ücrete hak bahşetmez.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde 524 - 818 sayılı Borçlar Kanununun 408 inci maddesini karşılamaktadır.

Tasarının tek fıkradan oluşan 524 üncü maddesinde, evlenme simsarlığında ücret düzenlenmektedir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 408 inci maddesinin kenar başlığında kullanılan “IV. Evlenme tellallığı” şeklindeki ibare yerine, Tasarıda, 520 nci maddeyle başlayan Üçüncü Ayırımın üst başlığında ve bu ayırımı oluşturan maddelerde kullanılan “simsarlık” terimi ile uyumluluk sağlanmak üzere, “IV. Evlenme simsarlığı” şeklindeki ibarenin kullanılması tercih edilmiştir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 408 inci maddesinde kullanılan “ücrete hak bahşetmez” şeklindeki ibare, Tasarıda, burada bir eksik borcun söz konusu olduğu göz önünde tutularak “ücret dava edilemez” şekline dönüştürülmüştür.

Metninde yapılan düzeltme ve arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur.

III-) Adalet Komisyonu Değişiklik Gerekçesi:

Alt Komisyonca, Tasarının 524 üncü maddesinde geçen “…ücret dava edilemez.” ibaresi, açıklık sağlamak amacıyla, Tasarının 605 inci maddesinde olduğu gibi, “…ücret hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz.” olarak değiştirilmiş ve madde Komisyonumuzca da bu şekliyle kabul edilmiştir.

IV-) Kaynak İsviçre Borçlar Kanunu:

1-) OR:

IV. Heiratsvermittlung
Art. 416
Aus der Heiratsvermittlung entsteht kein klagbarer Anspruch auf Mäklerlohn.

2-) CO:

IV. Courtage matrimonial
Art. 416
La négociation d’un mariage ne peut donner lieu à aucune action en paiement d’un salaire.

Not: Kaynak İsviçre Borçlar Kanunu’nun 416. maddesi 26 Haziran 1998 tarihli Federal Kanun ile 1 Ocak 2000 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış bu hükmün yerine 406a - 406h maddeleri getirilmiştir (RO 1999 1118; FF 1996 I 1). Hal böyle olmasına rağmen 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda bu değişiklik benimsenmemiştir.

İBK m. 406a ve devamındaki yeni düzenlemelerle vekalet sözleşmesiyle ilgili hükümlere yeni hükümler eklenmiştir. Böylece, bir eş veya sürekli birlikte yaşanacak kişi (istikrarlı bir hayat arkadaşı) bulmak üzere, bir kişiye (evlenme simsarına) ücret karşılığı vekâlet verilmesine dair yeni bir sözleşme tipi meydana getirilmiştir. Bu düzenlemelerle, müvekkilin evlenme simsarına ücret ödeme borcu, eksik borç olmaktan çıkarılıp tam borç haline getirilmiştir. 
Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X