Sitemizde, siz misafirlerimize daha iyi bir web sitesi deneyimi sunabilmek için çerez kullanılmaktadır.
Ziyaretinize varsayılan ayarlar ile devam ederek çerez politikamız doğrultusunda çerez kullanımına izin vermiş oluyorsunuz.
X

Madde 532

I. Tanımı

Onbirinci Bölüm

Komisyon Sözleşmesi1

 

A.  Alım veya satım komisyonculuğu

I.   Tanımı

Madde 532 - Alım veya satım komisyonculuğu, komisyoncunun ücret karşılığında, kendi adına ve vekâlet verenin hesabına kıymetli evrak ve taşınırların alım veya satımını üstlendiği sözleşmedir.

Bu bölümdeki hükümler saklı kalmak üzere, komisyon sözleşmelerine vekâlet hükümleri uygulanır.

I-) 818 Sayılı Borçlar Kanunu:

(A) Alım ve Satım Komisyoncusu

I - Tarifi

Madde 416 - Alım ve satım işlerinde komisyoncu, ücret mukabilinde kendi namına ve müvekkil1 hesabına kıymetli evrak ve menkul eşya alım ve satımını deruhte eden kimsedir.

Âtide beyan olunacak hükümler müstesna olmak üzere komisyon mukavelelerinde vekâlet hükümleri tatbik olunur.

II-) Madde Gerekçesi:

Madde 532 - 818 sayılı Borçlar Kanununun 416 ncı maddesini karşılamaktadır.

Tasarının iki fıkradan oluşan 532 nci maddesinde, alım veya satım komisyonculuğu tanımlanmaktadır.

818 sayılı Borçlar Kanununun 416 ncı maddesinin kenar başlığında kullanılan “A. Alım ve satım komisyoncusu / I. Tarifi” şeklindeki ibare, Tasarıda “A. Alım veya satım komisyonculuğu / I. Tanımı” şeklinde değiştirilmiştir.

818 sayılı Borçlar Kanununun 416 ncı maddesinin birinci fıkrasında kullanılan “Alım ve satım işlerinde komisyoncu” şeklindeki ibare, Tasarıda “Alım veya satım komisyonculuğu”na dönüştürülmüştür.

Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur.

III-) Kaynak İsviçre Borçlar Kanunu:                                           

1-) OR:

Fünfzehnter Titel: Die Kommission

A. Einkaufs- und Verkaufskommission

I. Begriff

Art. 425

1 Einkaufs- oder Verkaufskommissionär ist, wer gegen eine Kommissionsgebühr (Provision) in eigenem Namen für Rechnung eines anderen (des Kommittenten) den Einkauf oder Verkauf von beweglichen Sachen oder Wertpapieren zu besorgen übernimmt.

2 Für das Kommissionsverhältnis kommen die Vorschriften über den Auftrag zur Anwendung, soweit nicht die Bestimmungen dieses Titels etwas anderes enthalten.

2-) CO:

Titre quinzième: De la commission

A. Commission de vente et d’achat

I. Définition

Art. 425

1 Le commissionnaire en matière de vente ou d’achat est celui qui se charge d’opérer en son propre nom, mais pour le compte du commettant, la vente ou l’achat de choses mobilières ou de papiers-valeurs, moyennant un droit de commission (provision).

2 Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre.

IV-) Yararlanılabilecek Monografiler:

Öz Seçer; Alım Satım Komisyonculuğu Sözleşmesi, İstanbul, 2013.

Hande Deniz Çakmaklı; Alım veya Satım Konusunda Komisyon Sözleşmesi, Ankara, 2018.


1   818 sayılı Borçlar Kanununun 416 ncı maddesiyle başlayan “On Beşinci Bap / Komisyon” şeklindeki üst başlık, Tasarıda “Onbirinci Bölüm / Komisyon Sözleşmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

1   6763 sayılı ve 29.6.1956 tarihli Türk Ticaret Kanunun Mer’iyet ve Tatbik Şekli Hakkındaki Kanunun 41. maddesi ile Borçlar Kanununun 416 ila 429 uncu maddelerinde geçen “âmir” sözleri “müvekkil” olarak düzeltilmiştir (RG. 29.06.1956; S: 9353).

 


Copyright © 2017 - 2024 Prof. Dr. İlhan Helvacı. Tüm hakları saklıdır.
X